TRANSFORMATION - Udstilling i Silkeborg Bad - 25 April til 23 August 2015

Fra den 25 April til 23 August kan du opleve udstillingen Transformation i silkeborg bad, lavet i samarbejde med Bettina Winkelmann.

Bettina Winkelmann med tysk og Nurith M. Lumer-Klabbers med israelsk baggrund har levet i Danmark i mange år. Men de bærer på en arv efter 2. verdenskrig, hvor traumer, stigmatisering og kulturarv fra henholdsvis Israel og Tyskland er i centrum.

Sammen har de udviklet en udtryksform, hvor de arbejder lagvist og transparent ved hjælp af lærred og plexiglas. I deres værker anskueliggør de konflikter på det politiske og personlige plan, i en form hvor det både er konkret og almengyldigt.

VENSKAB OG KUNSTNERISK SAMARBEJDE
Bettina Winkelmann og Nurith M. Lumer-Klabbers har udviklet et nært venskab, og de har fundet sammen om at skabe kunst, som søger at transformere det historiske fjendskab, som de har arvet gennem deres opvækst som henholdsvis tysker og jøde efter 2. verdenskrig. Deres venskab og nære samarbejde har i forbindelse med  70-året for 2. verdenskrigs slutning ført dem frem mod realiseringen af nærværende udstilling.

TRANSFORMATION
Udstillingen er en fortælling om, hvordan to historiske fjender kan hjælpe hinanden med at transformere en traumatisk, ufrivillig fælles historie fra noget negativt til noget, som er positivt. Kunstnerne lægger stor vægt på, at de taler via æstetikken og det energimæssige - og at deres udsagns stilfærdighed og mangel på genkendelige symboler og retorisk slagkraft, skal bidrage til en personliggjort og individuel refleksion hos beskueren. 

TRANSPARENTE VÆRKER
Kunstnerne er optagede af transparens i den personlige kontakt, forstået på den måde, at vi først kan være mennesker i tillidsfuld kontakt med hinanden, når vi tør være åbne og dermed gør os aflæselige for vores omverden. For at illustrere dette benytter kunstnerne ikke lærred som baggrund for deres fællesbilleder. I stedet maler de på plexiglas. Ophængt i rækker skaber det en effekt, hvor det bagved-hængende maleri blander sig i det foran-hængende og visa versa. Dette greb understreger, hvor komplekst billedet i virkeligheden er, og for beskueren bliver det næsten umuligt kun at se et billede af gangen. I stedet må du vandre frem og tilbage for at få et helhedsbillede. 

Billederne er delvist figurative, der hvor Nurith Lumer-Klabbers har tegnet mennesker og natur med sanselige sorte penselstrøg, og abstrakte, der hvor Bettina Winkelmann har bearbejdet samme billedflade med en mere nøgtern næsten konkret, malerisk æstetik. På den facon skabes en dialog mellem det fortællende og det nonverbale, som to parallelle spor gennem udstillingens billedforløb. 

”Vi ønsker ikke at bidrage til den retorik, som vedbliver at holde såret åbent”, fortæller Bettina Winkelmann og Nurith Lumer-Klabbers. ”Vi vil inspirere - skabe en energifyldt stemning, hvor følelser og skønhed går hånd i hånd.” Værkerne er vidnesbyrd om det svære venskabs succes og dets forløsende  potentiale.

Silkeborg Kirke 2014

Silkeborg Kirke 2014

Silkeborg Kirke 2014

Silkeborg Kirke 2014

Sølyst skolen 2014

Sølyst skolen 2014